นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร ประธานสภา ตรวจเส้นทางน้ำเพื่อวางแผนป้องกัน และตรวจงานการใช้เครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์

วันพุธที่  14  มิถุนายน  2566  เวลา  10.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้อำนวยการกองช่าง  ตรวจเส้นทางน้ำเพื่อวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  และบ้านโนนเจดียพัฒนา  หมู่ที่  19    เวลา  12.30 น.  ตรวจการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  โดยใช้กำลังพลและเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลบัลลังก์  ดำเนินการ  ณ  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่ 4

ข่าว ณ วันที่ 14 เม.ย. 66 เวลา 16:37 น. โดย ทต.บัลลังก์