นายกเทศมนตรี ประชุมวางแผนจัดทำโครงการขุดลอกสระพร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพคงคา

        วันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2566  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  ประชุมวางแผนจัดทำโครงการขุดลอกสระพร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพคงคา  ณ  บ้านหนองแวง  หมู่ 2  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 พ.ย. 66 เวลา 16:55 น. โดย ทต.บัลลังก์