นายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน/ตรวจงานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทาง

วันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประปาหมู่บ้านให้มีความรู้เข้าใจต่อการใช้งาน เพื่อดูแลรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ได้รับการติดตั้งกับระบบประปาผิวดิน ทั้ง 18 หมู่บ้าน ก่อนการส่งมอบ โดยมีทีมวิศวกรโครงการฯร่วมให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
วันที่ 23 ม.ค.64 เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีฯ ตรวจงานขุดกัด/บดอัดแน่นผิวทางโดยวิธี Pavements Recycling ก่อน Prime Coat โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก บ.สระตะเฆ่ ม.8 และเวลา 15.00 น. ตรวจงานวางท่อและลงลูกรังชั้นพื้นทางก่อนลงหินคลุกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายโนนเจดีย์-โนนทองพัฒนา ยาว 2.230 กม. ณ กม.0+850,1+700 บ.โนนเจดีย์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ม.ค. 64 เวลา 10:24 น. โดย ทต.บัลลังก์