นายกเทศมนตรี ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 (สทน.5)ลงพื้นที่ร่วมวางแผนจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาแล้ง/ท่วม และเพิ่มผลผลิตการเกษตรด้วยระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ ต.บัลลังก์

         วันอังคารที่  28 พฤศจิกายน  2566  เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการพนักงาน  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 (สทน.5)ลงพื้นที่ร่วมวางแผนจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาแล้ง/ท่วม และเพิ่มผลผลิตการเกษตรด้วยระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ ต.บัลลังก์ เพื่อดำเนินการ 5 โครงการ ดังนี้
1. ขุดลอกแก้มลิงฯ,ระบบกระจายน้ำฯและแก้ปัญหาน้ำท่วม ร.ร.เทพคงคา บ.หนองแวง ม.2 เสนองบกลางฯ 67 งป. 20-25 ลบ.
2. ระบบกระจายน้ำฯ บ.กระดาน ม.6 เสนองบปี 68 งป.17 ลบ. (ม.6,16,1,19)
3. ขุดลอกบึงฯและระบบกระจายน้ำฯ บ.โนนเจดีย์ ม.1 เสนองบกลางฯ 68 งป. 17 ลบ. (ม.1,19,14)
4. ระบบกระจายน้ำฯ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 เสนองบปี 69 งป.32 ลบ.
5. ระบบกระจายน้ำฯ จากอ่างเก็บน้ำหนองกก ส่งพื้นที่ ม.8,15 ต.บัลลังก์, บึงสระจรเข้ ต.โนนไทย เสนองบปี 69 งป. 30 ลบ.  ณ ร.ร.เทพคงคา บ.หนองแวง ม.2 ทต.บัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 9:59 น. โดย ทต.บัลลังก์