นายกเทศมนตรี ต้อนรับนายนิยม กิจหนองสรวง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผอ.หมวดซ่อมบำรุงแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และทีมสำรวจออกแบบ

วันที่ 8 ต.ค.63 เวลา 11.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา,ผอ.กองช่างฯ ให้การต้อนรับนายนิยม กิจหนองสรวง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผอ.หมวดซ่อมบำรุงแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และทีมสำรวจออกแบบ ร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณการก่อสร้างและการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ในการเข้าสู่ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง (ศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเชียงไกร)ในเส้นทาง ทล.205(โคกสวาย)-ต.บัลลังก์-นม.4008/2148(อ.ด่านขุนทด),นม.
2068(ต.สำโรง)-ต.บัลลังก์-นม.4008(อ.พระทองคำ)ในเขตพื้นที่ อ.โนนไทย,พระทองคำ,อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ต.ค. 63 เวลา 11:11 น. โดย ทต.บัลลังก์