นายกเทศมนตรี  ตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิกา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างมหาเจดีย์ คุณธรรมมหาเจดีย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ  วรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์

          วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรี  ตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน อุบาสกอุบาสิกา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างมหาเจดีย์ คุณธรรมมหาเจดีย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ  วรปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์/เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตำรวจตรีพรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ วัดบัลลังก์ ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 07 มี.ค. 65 เวลา 10:08 น. โดย ทต.บัลลังก์