นายกเทศมนตรี ตรวจเยีี่ยมจุดบริการประชาชนและให้กำลังใจผู้นำและผู้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหม่

ขอให้การเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  ได้รับความอบอุ่นจากอ้อมกอดคนรักได้อย่างเต็มที่…เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด ขอให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งอย่างระหว่างทางและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ความปรารถนาดีทั้งหมดนี้ กระผมร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมแรงใจร่วมใจมอบแด่ทุกท่าน ด้วยสุขอย่างจริงใจ   29 -31 ธ.ค.66 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฯ ให้กำลังใจและขอบคุณผู้นำและผู้ปฏิบัติหน้าที่

ข่าว ณ วันที่ 29 ธ.ค. 66 เวลา 17:14 น. โดย ทต.บัลลังก์