นายกเทศมนตรี ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งใหม่ ณ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบัลลังก์

วันพุุธที่  6  ธันวาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง  ข้าราชการ  พนักงาน  ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯแห่งใหม่  ณ  บ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่ 8  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 ธ.ค. 66 เวลา 15:23 น. โดย ทต.บัลลังก์