นายกเทศมนตรี ตรวจพื้นที่โครงการซ่อมถนนลาดยาง/ปรับปรุงทางระบายน้ำ

          วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้
เวลา 10.00 น. มอบสิ่งของให้กำลังใจผู้นำ พนักงาน และประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายกุดเวียน-คูเมือง ณ บ้านคูเมือง ม.3
เวลา 11.00 น. ตรวจพื้นที่โครงการซ่อมถนนลาดยางฯ สายโนนเจดีย์พัฒนา-โนนทองพัฒนา ที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ปี 64
ณ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19
เวลา 11.30 น. ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำ ที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ปี 64 ณ คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวาณ บ.โนนเจดีย์ ม.1
เวลา 12.00 น. ตรวจสภาพถนนที่ชำรุด เพื่อซ่อมปรับปรุง สายอ้อมบ้านฯ และซอยบ้านพนาณ บ.เมืองเก่า ม.12
เวลา 13.00 น. ตัวแทนประชาชนเข้ามอบกำลังใจจากการมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ ณ เทศบาลฯ  มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ตรวจซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลัก ณ บ.กุดเวียน ม.4 และพ่นหมวกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ บ.คูเมือง ม.3
ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ย. 66 เวลา 16:05 น. โดย ทต.บัลลังก์