นายกเทศมนตรี ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม  2563 เวลา 16.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ; งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดชั้นรองพื้นทาง ก่อนลงงาน Pavement in-place Recycling ถนนสายอ้อมบ้านเมืองเก่า (ตะวันออก) งป.9.417 ลบ. ณ กม.1+950 บ.เมืองเก่า ม.12 และงานขุดรื้อตอก่อนงานก่อสร้าง ถนนสายโนนทองพัฒนา-โนนเจดีย์ งป.9.562 ลบ. ณ กม.2+000 บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 03 ธ.ค. 63 เวลา 9:56 น. โดย ทต.บัลลังก์