นายกเทศมนตรี ดำเนินการสำรวจถนนกรณีเร่งด่วนเพื่อเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนายกระดับเส้นทางการท่องเที่ยว ถนนสาย ทล.205 บ้านโนนเมือง

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก เทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และ จนท.กองช่าง ดำเนินการสำรวจถนนกรณีเร่งด่วนเพื่อเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนายกระดับเส้นทางการท่องเที่ยว ถนนสาย ทล.205-บ.โนนเมือง ต.บัลลังก์ ณ กม.0+000-15+020 (โคกสวาย ต.สายออ-ต.พังเทียม-ต.บัลลังก์) และถนนสายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ณ กม.0+045-4.400 บ.คูเมืองใหม่ ม.18 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 9:34 น. โดย ทต.บัลลังก์