นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาตรวจการบริหารจัดการน้ำ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ

วันจันทร์ที่  19  มิถุนายน  2566  เวลา  13.00 น. ร้อยตรี ฐนนทฺ์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจการบริหารจัดการน้ำ  ณ  คลองชลประทานฝั่งซ้าย  บ้านกุดเวียน  หมู่ที่ 4  และฝั่งขวา  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่ 1  และเวลา  14.00 น.  ตรวจงาน RECYCLING  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ  สายโนนเจดีน์-กระดาน  ณ  บ้านกระดาน  หมู่ที่  6
ข่าว ณ วันที่ 19 มิ.ย. 66 เวลา 16:16 น. โดย ทต.บัลลังก์