นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร และยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ร่วมประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบกำลังใจแก่ผู้ใหญ่สมพงษ์ฯ เนื่องในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบอายุเกษียณ ณ บ้านกุดเวียน หมู่ 4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย, เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายโกมินทร์ฯ ผอ.กลุ่มงานจัดทำงบประมาณฯ และนายเจตนิพัทธ์ฯ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายกระดาน/โนนทองพัฒนา-โนนเจดีย์/โนนเจดีย์พัฒนา วงเงิน 8,712,000.- บาท (อนุมัติ/สั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามที่ขอ)โดยมีผู้แทนรอรับมอบเอกสารโครงการ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาติดการประชุม ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 14:07 น. โดย ทต.บัลลังก์