นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำ การติดต้องเครื่องสูบน้ำและการเปิดทางระบายน้ำด้วยรถแม็คโค

วันที่  22  สิงหาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้

          เวลา 13.00 น.ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฯสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ
          เวลา 14.00 น. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด  8 “ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเข้าสระผลิตน้ำประปา ม.6,16 ณ บ้านกระดาน หมู่ 6
          เวลา 14.30 น. สนับสนุนรถแม็คโคเปิดทางระบายน้ำเข้าเติมบึงหนองแวง สำหรับผลิตน้ำประปา ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
ข่าว ณ วันที่ 22 ส.ค. 66 เวลา 10:43 น. โดย ทต.บัลลังก์