นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกำนัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ โควิด 19

           วันที่ 11 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบังลังก์ พร้อมด้วยนายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ และนางสาวสมนิตย์ เหล็กอุ่นวงษ์  เกษตรอำเภอโนนไทย สำรวจนาข้าวและแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำหลากเนื่องจากฝนตกติดต่อหลายวัน ในโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย ณ บ้านโกรกหอย หมู่ที่ 13
เวลา 14.00 น. ร่วมประชุมเกษตรกรเพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบันแลัวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านโกรกหอย
เวลา 15.30, 17.30 น. นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับกำนัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ โควิด 19 อย่างเข้มข้น, เหตุทะเลาะวิวาท, การรักษาความสะอาด, ปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุ แก่ผู้เดินทางมาพักผ่อนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 15:18 น. โดย ทต.บัลลังก์