นายกเทศมนตรีลงพื้นที่อำนวยการดับไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านกระดาน หมู่ 6

ข่าว ณ วันที่ 26 เม.ย. 67 เวลา 9:33 น. โดย ทต.บัลลังก์