นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการเทถนนคอนกรีตสายโพธิ์ตาสี – กุดเวียน

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 67 เวลา 9:46 น. โดย ทต.บัลลังก์