นายกเทศมนตรีลงพื้นตรวจงานผนังกั้นน้ำ และให้สัมภาษณ์ประเด็นสถานการณ์น้ำ และเข้านมัสการพระอาจารย์ศรีปัญจะ ปภสฺสโร วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม

          วันจันทร์ที่  16  ตุลาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้
          เวลา 10.00น. ตรวจงานทำผนังกั้นน้ำพื้นที่โครงการซ่อมถนนลาดยางฯ สายโนนเจดีย์พัฒนา-โนนทองพัฒนา ที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย ปี 64 ณ บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19
         เวลา 11.30 น. เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ศรีปัญจะ ปภสฺสโร เพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ ณ วัดบรมศรีสิงหโพธิญาราม บ.โนนเจดีย์พัฒนา หมู่ 19
         เวลา 12.30 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นสถานการณ์น้ำ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ 12.527 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็น 45.22% ของความจุฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์
ข่าว ณ วันที่ 16 ต.ค. 66 เวลา 13:16 น. โดย ทต.บัลลังก์