นายกเทศมนตรีร่วมมุทิตาสักการะแสดงความยินดีอย่างยิ่งถวายแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ปฏิบัติภารกิจ  ดังนี้
         🙏เวลา 09.30 น. ร่วมมุทิตาสักการะแสดงความยินดีอย่างยิ่งถวายแด่พระเดชพระคุณท่านพระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ต.บัลลังก์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” ประเภทผู้นำทางศาสนาฯ   ณ เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ.เมืองนครราชสีมา  จงหวัดนครราชสีมา🙏🙏🙏
    🌷เวลา 11.30 น. ผู้แทนพี่น้องประชาชนมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนในโอกาสขอบคุณการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนฯ ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์🙏
ข่าว ณ วันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 10:45 น. โดย ทต.บัลลังก์