นายกเทศมนตรีประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และเยี่ยมให้กำลังใจงานลอกวัชพืช

           วันพฤหัสบดีที่  31  สิงหาคม  2566  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณชีวิตฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์  และเวลา  11.30 น.  เยี่ยมให้กำลังใจงานลอกวัชพืชแหล่งน้ำก่อนผันเข้าเก็บกักเพืออุปโภคบริโภค  ณ  บ้านทำนบพัฒนา  หมู่ 17
ข่าว ณ วันที่ 31 ส.ค. 66 เวลา 15:07 น. โดย ทต.บัลลังก์