นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภา และพนักงาน ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชน

           วันที่ 18 ตุลาคม 2564  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภา และพนักงาน ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
เวลา 10.00 น. ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ลำห้วยลำเชียงไกร,อาคารระบายน้ำชั่วคราวฯ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง,บ้านคูเมือง หมู่ 3 (ทำแนวกั้นแสดงเขตถนนเนื่องจากน้ำเริ่มท่วมถนน),บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 (เริ่มเข้าท่วมรอบคุ้มท่ารอ) และบ้านกระดาน หมู่ 6 (คป.ชป.นม. เปิดแนวสปรินเวย์ ประมาณ 140 ม.)
เวลา 11.00-19.00 น. วางแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย,ฟาร์มสัตว์เลี้ยง และการเกษตรในพื้นที่ หมู่ 1, หมู่ 18 และหมู่ 19) และทำแนวแสดงเขตถนน ณ ถนนใต้ทำนบหลังแนวน้ำล้น(สปรินเวย์ ที่ คป.ชป.นม. เปิดออกหมดแล้ว) บ้านกระดาน หมู่ 6
เวลา 19.30 น. ตรวจแนวน้ำท่วมถนนสายบ้านกุดเวียน-คูเมือง หมู่ 3
เวลา 20.00 น. มอบน้ำดื่มให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม 30 ครอบครัว ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 11:23 น. โดย ทต.บัลลังก์