นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับ ผอ.รพ.สระตะเฆ่/บุคลากรทางการแพทย์, ข้าราชการ, พนักงาน และ อสม. ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เข็ม 1 แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 268 ราย

           วันที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับ ผอ.รพ.สระตะเฆ่/บุคลากรทางการแพทย์, ข้าราชการ, พนักงาน และ อสม. ให้บริการฉีดวัคซีนฯ เข็ม 1 แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 268 ราย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 11:20 น. โดย ทต.บัลลังก์