นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ครอบครัวผู้เข้ากักตัวที่บ้าน/ติดตามสถานการณ์น้ำ

            วันที่ 17 ตุลาคม 2564  เวลา 16.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ครอบครัวผู้เข้ากักตัวที่บ้าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 35 ครัวเรือน ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 17.00 น. ติดตามสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะฝนตกหนักเหนืออ่างเก็บน้ำฯ และไหลเข้าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ซึ่งโครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ทำการระบายน้ำ โดยให้น้ำล้นที่ช่องประตูระบายน้ำชั่วคราว 3 ช่อง มีปริมาณน้ำล้นที่ช่องประตูระบายที่ 1-3 ซึ่งมีความสูงของน้ำที่ล้นจากระดับประตูระบาย คือ 1.3 ม., 2 ม. และ 70 ซม. ทำให้มีมวลน้ำไหลลงสู่ลำห้วยฯ รวม 100 ลบ.ม./วินาที จากการประสาน หน.สบ.4 คป.ชป.นม. และการติดตามมวลน้ำ จะมีมวลน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำฯ สูงสุด เวลา 24.00 น. คืนนี้ ถึงเวลา 06.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำฯ
เวลา 18.00 น. ตรวจการเปิดช่องระบายน้ำชั่วคราว เพื่อรองรับมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดย คป.ชป.นม. ทำการลดระดับจากทางน้ำล้น (สปิลเวย์) 1.20 ม. ซึ่งขณะนี้น้ำได้เริ่มเอ่อล้นทางระบายน้ำชั่วคราวที่เปิดใหม่แล้ว ณ ท้ายทำนบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง บ้านกระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ต.ค. 64 เวลา 10:42 น. โดย ทต.บัลลังก์