นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เยี่ยมชมตรวจเยี่ยมคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดนครราชสีมา “ อาชีวะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย/ร่วมกับสมาชิกสภา พนักงาน เป็นตัวแทนรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากกลุ่ม ปตท. จำนวน 350 ลัง

               วันที่ 13 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เยี่ยมชมตรวจเยี่ยมคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดนครราชสีมา “ อาชีวะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ฯลฯ ในการออกให้บริการปรนนิบัติบำรุง/ซ่อม เครื่องมือ/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร/เครื่องยนต์ฯ แก่ผู้ประสบภัยและประชาชนทั่วไปฟรี ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564
เวลา 10.00 น. ร่วมกับสมาชิกสภา พนักงาน เป็นตัวแทนรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากกลุ่ม ปตท. จำนวน 350 ลัง เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 9:41 น. โดย ทต.บัลลังก์