นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เยี่ยมชมกิจกรรมคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดนครราชสีมา “ อาชีวะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ฯลฯ

             วันที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เยี่ยมชมกิจกรรมคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะจังหวัดนครราชสีมา “ อาชีวะจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ฯลฯ ในการออกให้บริการปรนนิบัติบำรุง/ซ่อม เครื่องมือ/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องจักร/เครื่องยนต์ฯ แก่ผู้ประสบภัยและประชาชนทั่วไปฟรี ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 9:36 น. โดย ทต.บัลลังก์