นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกสำรวจถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

           วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รองประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกสำรวจถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 13 เส้นทาง (เสียหาย 29 เส้นทาง) และสะพาน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลบัลลังก์
เวลา 16.00 น. รับมอบถุงยังชีพจากกลุ่ม ปตท. จำนวน 288 ถุง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 9:30 น. โดย ทต.บัลลังก์