นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมปลูกต้นปรีดียาธร และต้นพญาเสือโคร่ง ตามโครงการ Bullung Color Stress

           วันที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมปลูกต้นปรีดียาธร และต้นพญาเสือโคร่ง ตามโครงการ Bullung Color Stress โดยมีผู้ใหญ่บ้าน,ผช.,สท.,อสม. และประชาชนร่วมกิจกรรม  ณ ถนนสายอ่างเก็บน้ำหนองกก บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 09 ต.ค. 64 เวลา 9:24 น. โดย ทต.บัลลังก์