นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

            วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งได้รับการส่งมอบจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  (สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สนามหน้าสำนักงาน ทต.บัลลังก์
เวลา 09.30 น. ให้การต้อนรับนายวาปี ศรีปัญญา หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เพื่อร่วมจัดกิจกรรมพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ณ ห้องรับรองฯ
เวลา 10.00 น. รับมอบถุงยังชีพจากผู้แทนบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง สาขานครราชสีมา 200 ชุด
เวลา 14.00 น. รับมอบกล้วยหอมจากนางชนมณี ธนากิตต์กนก รองนายกเหล่ากาชาดอำเภอโนนไทย และนางสาวสิรินารถ  จงหมื่นไวย 300 หวี  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ต.ค. 64 เวลา 9:15 น. โดย ทต.บัลลังก์