นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.,อสม. บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองแวง และให้การต้อนรับผู้เข้าพักฟื้น 1 ราย ณ CI วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง

           วันที่ 24 กันยายน 2564   เวลา 13.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวี

กิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.,อสม. บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านหนองแวง และให้การต้อนรับผู้เข้าพักฟื้น 1 ราย ณ CI วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2 และเข้ากักตัว 1 ราย ณ SQ ร.ร.บ้านหนองแจง หมู่ 9
เวลา 14.30 น. ร่วมกับประธานสภา สมาชิกสภา และนักพัฒน์ฯ มอบถุงยังชีพแก่พระสงฆ์กักตัว และประชาชนกักตัวที่บ้าน รวม 65 ชุด ณ วัด/บ้านโพธิ์ตาสี, สำนักสงฆ์/บ้านสระตะเฆ่หมู่ 8,บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ 15, วัดเทพคงคา หมู่ 2,วัดบัลลังก์ หมู่ 11, บ้านน้อย/วัดโนนสะอาด หมู่ 5, วัด/บ้านคูเมือง หมู่ 3 และบ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ย. 64 เวลา 15:36 น. โดย ทต.บัลลังก์