นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย

       

         วันที่ 25 กันยายน 2564  เวลา 16.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมผู้นำระดับตำบล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย และเตรียมการต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์
เวลา 19.00 น. ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมการยกของขึ้นที่สูงและอยู่ในจุดปลอดภัย 
เวลา 21.00 น. ร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ทหาร ช.พัน.3 พล.ร.3 ทำการขนย้ายเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12” ออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ฯ ณ บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 22.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. บรรจุกระสอบทรายและวางถุงทรายเพื่อป้องกันนำ้ท่วมเข้าที่พักอาศัย ณ กระดาน หมู่ 6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 64 เวลา 15:23 น. โดย ทต.บัลลังก์