นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่และกำลังพลจาก ช.พัน 3 พล.ร.3 และ สนภ.5  ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

            วันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่และกำลังพลจาก ช.พัน 3 พล.ร.3 และ สนภ.5  ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านกระดาน หมู่ 6 และบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 16
เวลา 13.00 น. ให้การต้อนรับนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีนายอำเภอโนนไทย และนายกกิ่งกาชาดฯ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง 1
เวลา 14.00 น. ให้การต้อนรับนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และคณะ ติดตามสถานการณ์น้ำ ฯอ่างเก็บน้ำฯ และบ้านกระดาน หมู่ 6
เวลา 15.00 น. ให้การต้อนรับนายวิรัช รัตนเศษฐ ประธานวิปรัฐบาล ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ
ณ อ่างเก็บน้ำฯ
เวลา 18.30 น. ส่งมอบข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้รับการสนับสนุนรถครัวสนามจาก ช.พัน.3 พล.3 ณ บ้านกระดาน ม.6,16
เวลา 20.00 น. ให้การต้อนรับ พันโทรุ่งเรือง วันชนะ ผบ.ช.พัน.3 พล.ร.3 ตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำฯ
เวลา 22.00 น. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฯ บ้านคูเมือง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ย. 64 เวลา 15:17 น. โดย ทต.บัลลังก์