นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ปภ.สนภ.5 นทพ. พร้อมยุทโทปกรณ์ส่งมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย

 

          วันที่ 28 กันยายน 2564  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ปภ.สนภ.5 นทพ. พร้อมยุทโทปกรณ์ส่งมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยดังนี้
เวลา 08.30 น. ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม ณ บ้านน้อย หมู่ 5 และหัวทำนบฯ หมู่ 17 (บ้านอื่นแยกส่งมอบ)
เวลา 09.30 น. มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ณ บ้านบัลลังก์ หมู่ 11 และบ้านหนองแวง หมู่ 2
ต้อนรับและรับมอบสิ่งของจากตณะต่างๆ ดังนี้
เวลา 10.40 น. ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเนื้อหมูสด ไข่ไก่ และน้ำดื่ม
เวลา 11.00 น. นายยวง ทันหนองแวง ผญบ.,ประชาชน บ.หนองแจง หมู่ 10 และประชาชน หมู่ 8
เวลา 11.30 น. ร้านหมวยสร อำเภอเมืองฯ  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 15:13 น. โดย ทต.บัลลังก์