นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และนายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับ พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ

            วันที่ 30 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และนายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับ พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ณ สนาม ฮ.ชั่วคราว ม.3 และติดตามคณะปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
– เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ที่ศาลาประชาคม บ.คูเมือง ม.3
– รับฟังการบรรยาย ณ จุดตั้งสะพานชั่วคราวข้ามห้วยลำเชียงไกรฯ ม.3
– รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
– รับฟังบรรยายสรุปและติดตามการซ่อมคันทำนบ โดย รอง ผอ.ชป.8 ให้การต้อนรับ ณ อ่างเก็บน้ำฯ ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 เวลา 11:40 น. โดย ทต.บัลลังก์