นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

            วันที่ 3 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย หน่วยงานในสังกัด ผู้บริหาร สท., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมการต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปที่ห้องประชุม ทต.บัลลังก์ ตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ที่วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 64 เวลา 10:43 น. โดย ทต.บัลลังก์