นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 450 ชุด

           วันที่ 3 ตุลาคม 2564  เวลา 14.00 – 18.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 450 ชุด ณ บ.กระดาน ม.6, บ.โนนทองพัฒนา ม.16, บ.โนนเจดีย์ ม.1, บ.โนนเจดีย์พัฒนา ม.19, บ.สระขุด ม.14, บ.โพธิ์ตาสี ม.10, บ.กุดเวียน ม.4, บ.สระตะเฆ่หิน ม.15, บ.สระตะเฆ่ ม.8, บ.บัลลังก์ ม.11, บ.คูเมือง ม.3 และ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 03 ต.ค. 64 เวลา 10:33 น. โดย ทต.บัลลังก์