นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณ พระปลัด อนันต์ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมบุราราม บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และคณะศิษยานุศิษย์ ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 600 ราย

         วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรี  ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณ พระปลัด อนันต์ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมบุราราม บางปู จังหวัดสมุทรปราการ และคณะศิษยานุศิษย์ ในโอกาสเดินทางมามอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 600 ราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 ต.ค. 64 เวลา 10:20 น. โดย ทต.บัลลังก์