นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ ร่วมส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์หน่วย ช.พัน.3 พล.ร.3 หลังจากปฏิบัติภารกิจการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บัลลังก์

 

             

          วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30 น.   ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พร้อมคณะผู้บริหาร ประธาน/รอง/สมาชิกสภาฯ ร่วมส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์หน่วย ช.พัน.3 พล.ร.3 หลังจากปฏิบัติภารกิจการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.บัลลังก์ กลับต้นสังกัด ณ บ.กุดเวียน

เวลา 12.30 น. ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าคณะ ต.หนองกง, พระครูโพธิธรรมรังษี เข้าคณะ ต.ถนนหัก พร้อมคณะศิษยานุศิษย์อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการนำสิ่งของมามอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 600 ชุด บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 05 ต.ค. 64 เวลา 10:15 น. โดย ทต.บัลลังก์