นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายจักรพงษ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนจัดการฐานข้อมูล ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

       

          วันที่ 18 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายจักรพงษ์ นิลไพรัช ผอ.ส่วนจัดการฐานข้อมูล ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เพื่อสำรวจพื้นที่โดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ก่อนให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านลงปักแนวเขตที่ดิน ที่ประชาชนที่ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเช่าให้ถูกต้อง ณ ห้องรับรองฯ
เวลา 15.00 น. มอบสิ่งของและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้ากักตัวระหว่างรอผลตรวจ ก่อนเข้าพักใน SQ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง ม.2
เวลา 16.00 น. ตรวจความพร้อมเตรียมรับผู้ประสงค์เข้ากักตัว ณ SQ ศพด. และ SQ กศน. บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ย. 64 เวลา 13:56 น. โดย ทต.บัลลังก์