นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ส่งกำลังใจและมอบสิ่งของให้ผู้เข้ากักตัวครบ 14 วัน 2 ราย ณ SQ ศพด.ทต.บัลลังก์/วมกับข้าราชการ พนักงาน ผญบ.,ผช.ผญบ.,อสม. ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อจัดเป็น SQ แห่งใหม่

          วันที่ 20 กันยายน 2564เวลา 09.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ส่งกำลังใจและมอบสิ่งของให้ผู้เข้ากักตัวครบ 14 วัน 2 ราย ณ SQ ศพด.ทต.บัลลังก์
เวลา 09.30 น. ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ผญบ.,ผช.ผญบ.,อสม. ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อจัดเป็น SQ แห่งใหม่ รองรับคลัสเตอร์โรงงานฯ อ.ขามทะเลสอ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ผอ.ร.ร. และประชาคมฯ พร้อมทั้ง ได้รับการสนับสนุนกำลังพลและที่นอนจาก ช.พัน.3 พล.ร.3 ณ ร.ร.บ้านหนองแจง
เวลา 16.30 ต้อนรับและมอบสิ่งของประจำตัวให้ผู้เข้ากักตัว 4 ราย ณ SQ ศพด.ทต.บัลลังก์
เวลา 17.00 น. ต้อนรับและมอบสิ่งของประจำตัวให้ผู้เข้ากักตัว 6 ราย ณ SQ ร.ร.บ้านหนองแจง หมู่ 9 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ย. 64 เวลา 13:51 น. โดย ทต.บัลลังก์