นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ บริการรับ-ส่งผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19/ร่วมกับพนักงานฯและเจ้าหน้าที่จาก กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 วางกระสอบทรายปิดจุดเสี่ยงป้องกันน้ำไหลจากลำห้วยลำเชียงไกรฯ

          วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ บริการรับ-ส่งผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1 จำนวน 268 คน ด้วยรถรางชมวิว พร้อมสนับสนุนอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม ณ จุดบริการฉีดวัคซีน รพ.สต.คูเมือง หมู่ 3
เวลา 13.30 น.ร่วมกับพนักงานฯและเจ้าหน้าที่จาก กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 วางกระสอบทรายปิดจุดเสี่ยงป้องกันน้ำไหลจากลำห้วยลำเชียงไกรฯ เข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ฯ หนองแวง หมู่ 2
เวลา 15.00 น.เสริมกระสอบทรายเพิ่มเติม เพื่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ณ คลองส่งน้ำฯ ฝั่งขวาตำบลบัลลังก์ อโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 11:02 น. โดย ทต.บัลลังก์