นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการบูรณาการแผนป้องกันอุทกภัย

  วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการบูรณาการแผนป้องกันอุทกภัย ณ ห้องรับรองฯ,คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย-ขวา อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง
เวลา 10.00 น. กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ บรรจุทรายใส่ถุงและบิ๊กแบ๊ก ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน สำหรับวางแนวป้องกันน้ำหลากเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและฟาร์มสัตว์เลี้ยงในจุดเสี่ยง ณ บริเวณท้ายทำนบอ่างเก็บน้ำฯ บ้านกระดาน หมู่ 6
เวลา 14.00 น. ร่วมบรรจุหินใส่ถุงบิ๊กแบ๊กสำหรับเตรียมเป็นฐานวางแนวป้องกันมวลน้ำที่มีจำนวนมากและกระแสน้ำที่มีกำลังแรง ณ ทำนบอ่างเก็บน้ำฯ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10
เวลา 16.00 น. พ.ต.อ.อิษฏ์ บุญญะฤทธิ์ ผกก.สภ.โนนไทย พร้อมคณะ และนายสมนึก ภู่มะลัง กำนันตำบลบัลลังก์ ร่วมวางถุงบิ๊กแบ๊กบรรจุหินและบรรจุทรายเบี่ยงทางน้ำ ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ฟาร์มสัตว์เลี้ยง และป้องกันคอสะพานชำรุด เนื่องจากมวลน้ำยังคงไหลเข้าอ่างเก็บน้ำฯ เพิ่มขึ้นและโครงการชลประทานฯ ได้เพิ่มระดับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำฯ มากขึ้น ณ คลองฯ สายใหญ่ ฝั่งขวา บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1
เวลา 19.00 น. ต้อนรับและมอบสิ่งของให้ผู้เข้ากักตัว ณศูนย์กักกันฯ ศพด. บ้านกุดเวียน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 13:04 น. โดย ทต.บัลลังก์