นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเลขาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาชุมชน ในการต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่รักษาอาการติดเชื้อโควิด 19

           วันที่ 2 กันยายน 2564  เวลา 10.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเลขาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และนักพัฒนาชุมชน ในการต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่รักษาอาการติดเชื้อโควิด 19 จาก รพ. กลับมาพักฟื้น ณ ศูนย์พักคอย (CI) วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 12.30 น. ต้อนรับนางประนิตย์ เดชขุนทด ผู้ใหญ่บ้านกุดเวียน หมู่ 4 พร้อมด้วยคุณแม่พวง ภู่มะลัง นางสมควร นิลดีสระน้อย ผช.ผู้ใหญ่บ้านฯ และคณะ ได้นำน้ำดื่ม 21 แพ็ค และเนื้อหมู มามอบให้เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงผู้กักตัวใน LQ และผู้ป่วยติดเชื้อ/ผู้ป่วยที่ออกจาก รพ. เข้าพักฟื้นในศูนย์พักคอย (CI) รวมทั้ง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 ก.ย. 64 เวลา 15:46 น. โดย ทต.บัลลังก์