นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

       

        วันที่ 1 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนัก โดยการนำเครื่องจักรเข้าเปิดทางน้ำจากคลองรับน้ำรอบอ่างเก็บน้ำฯ ที่เป็นสาเหตุน้ำท่วมบ้านกระดาน หมู่ 6 และหมู่ 16 เพื่อแยกระบายจากคลองชลประทานลงสู่ห้วยลำเชียงไกร ณ คลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา
09.30 น. ตรวจสภาพน้ำที่ลดลงจากการระบายใกล้เข้าสู่สภาพปกติ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ร่วมทำความสะอาด ที่วัดบ้านกระดาน หมู่ 6
11.00 น. ตรวจการขุดทางระบายน้ำฉุกเฉินเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากโรงเรียนเทพคงคา ลงสู่ห้วยลำเชียงไกร และต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ที่รักษาอาการติดเชื้อโควิด 19 จาก รพ. กลับมาพักฟื้น ณ ศูนย์พักคอย (CI) วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 14.00 น. ดำเนินการเปิดทางระบายน้ำฉุกเฉินที่รับน้ำจากคลองน้ำรอบอ่างเก็บน้ำฯ และคลองชลประทานฯ ลงสู่ห้วยลำเชียงไกร ณ คลองชลประทานฯ ฝั่งซ้าย และตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 4 บาน ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 16.00 น. ตรวจการบรรจุถุงบิ๊กแบ๊ก เพื่อกันน้ำไหลสู่คลองชลประทานฯ ป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยและการเกษตร ให้เบี่ยงทางน้ำไหลลงสู่ห้วยลำเชียงไกร มากขึ้น ณ คลองชลประทานฯ ฝั่งขวา บ้านโนนเจดีย์ หมู่ 1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 ก.ย. 64 เวลา 15:43 น. โดย ทต.บัลลังก์