นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

       

วันที่ 29 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ บริเวณบ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8
เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีฯ พร้อม ผอ.ช่างฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยนำรถแมคโครเปิดทางน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8” x 8” สามารถสูบน้ำได้ 600 ลูกบาศก์เมตร/ชม. เพื่อสูบระบายน้ำ และในเวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยนางกัญญาภัค หอมสนิท นายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย เข้าตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และได้มอบแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาว โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.ร.ร.เทพคงคา ร่วมให้การต้อนรับอ ณ โรงเรียนเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 29 ส.ค. 64 เวลา 13:34 น. โดย ทต.บัลลังก์