นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ปลัด,ผอ.กองช่าง,ผอ.คลัง และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมส่งและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สมัครใจเข้ากักตัว ครบกำหนด 14 วัน 1 ราย /ร่วมรับมอบชุด PPE

           วันที่ 23 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ปลัด,ผอ.กองช่าง,ผอ.คลัง และหัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมส่งและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สมัครใจเข้ากักตัว ครบกำหนด 14 วัน 1 ราย  ณ ศูนย์กักกัน (LQ)ศพด.ทต.
เวลา 14.00 น. ร่วมรับมอบชุด PPE จากนายวิษณุพงษ์ สุริยา สมาชิกสภาฯ เขต 2 จำนวน 15 ชุด คุณออมทรัพย์ สังข์มะเริง 12 ชุด และนางสาวเบญจมาศ แถลงกลาง 1 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ใช้ปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตําบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 9:56 น. โดย ทต.บัลลังก์