นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์มอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้ากักตัวครบ 14 วัน 2 ราย และต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้เข้ากักตัวรายใหม่ 2 ราย ณ ศูนย์สถานที่กักกัน SQ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1/รับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจากพระเดชพระคุณพระครูโสภณบุญกิจ/รวจงานปูยางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

          วันที่ 17 สิงหาคม 2564เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์มอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแก่ผู้เข้ากักตัวครบ 14 วัน 2 ราย และต้อนรับพร้อมมอบสิ่งของให้แก่ผู้เข้ากักตัวรายใหม่ 2 ราย ณ ศูนย์สถานที่กักกัน SQ ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1 หมู่ 4
เวลา 11.00 น. รับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่มจากพระเดชพระคุณพระครูโสภณบุญกิจ เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 2/เจ้าอาวาสวัดสระเฆ่ พร้อมด้วย ผญบ. และอุบาสกอุบาสิกา บ้านสระเฆ่หิน หมู่ 15 เพื่อมอบให้กับผู้เข้ากักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
เวลา 14.30 น. พร้อมรองนายกฯ ประธานสภา และสมาชิกสภา ตรวจงานปูยางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling ถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง ความยาว 2.10 กม. ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 13:52 น. โดย ทต.บัลลังก์