นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงสมัครใจเข้ากักตัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของให้กับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงสมัครใจเข้ากักตัว ณ ศูนย์สถานที่กักกัน Local Quarantine ศพด.ทต.บัลลังก์ บ้านกุดเวียน หมู่ 4 จำนวน 1 ราย และศูนย์สถานที่กักกัน (LQ) กศน.ต.บัลลังก์ บ้านสระตะฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 13:49 น. โดย ทต.บัลลังก์