นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โควิด 19

          วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะ ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โควิด 19 ดังนี้
เวลา 09.00 น. ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของฯ ให้กับผู้เข้ากักตัว ณ SQ ศพด.ทต.บัลลังก์ บ้านกุดเวียน หมู่ 4
เวลา 10.00 น. พร้อม ผอ.รพ.สต.สระตะเฆ่ และ อสม. ตรวจสถานที่เตรียมการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) โดยมี ผอ.ร.ร.บ้านหนองแจง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ร.ร.บ้านหนองแจง หมู่ 9
เวลา 11.00 น. เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุทัศน์ฯ เจ้าอาวาสวัดเทพคงคา เมตตาอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น (แยกหญิง-ชาย มีห้องน้ำในตัวอาคาร) เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย (CI) สำหรับผู้ผ่านขั้นตอนการรักษาฯ แล้ว ก่อนกลับบ้าน โดยมีตัวแทนคุ้ม (ประชาคม) มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้ง ณ วัดเทพคงคา บ้านหนองแวง หมู่ 2
เวลา 15.00 น. พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปรับปรุงพื้นที่บริเวณจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) รอการส่งต่อเข้ารักษาใน รพ. พร้อมกับมอบน้ำดื่มวิตามิน C เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ 8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 ส.ค. 64 เวลา 10:16 น. โดย ทต.บัลลังก์