นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของมาบริจาคสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข ,ผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงฯ และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยฯ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของมาบริจาคสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข ,ผู้กักตัวในศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงฯ และผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอยฯ รวมทั้ง ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ดังนี้
เวลา 09.00 น. รับมอบน้ำดื่มสิงห์และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพจากนางสาวศิริรัตน์ พัฒนโพธิ์ และนางสาว
เนตรชนก จากโคกสูง หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ทต.บัลลังก์
เวลา 09.15 น. รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ฯลฯ จากนางสาวเจริญรัตน์ เถื่อนสันเทียะ ผญบ. ในนามผู้แทนพี่น้องประชาชนบ้านสระขุด หมู่ 14
09.30 น. ร่วมส่งและให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของฯลฯ ให้กับผู้เข้ารับการกักตัว ครบ 14 วัน กลับบ้าน ณ ศูนย์กักกัน Quarantine ศพด.ทต.บัลลังก์ แห่งที่ 1 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 64 เวลา 10:12 น. โดย ทต.บัลลังก์