นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ร่วมอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน/ตรวจงาน Pavement Recycling ถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง

          วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564  เวลา 11.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมรองนายกฯ ร่วมอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ณ แก้มลิงบ้านกระดาน หมู่ 6  และตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in-place Recycling 2 สายทาง ดังนี้
เวลา 13.30 น. ตรวจงาน Pavement Recycling ถนนสายคูเมืองใหม่-เลียบคลอง ความยาว 2.10 กม. ณ บ้านคูเมืองใหม่ หมู่ 18
เวลา 14.30 น. ตรวจงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม (Reshaping and Leveling) ถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี-คลองแค ความยาว 1.180 กม. ณ บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ 10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 64 เวลา 11:22 น. โดย ทต.บัลลังก์